Να γιατί πρέπει να διατηρείτε το Wordpress website σας με ενημερωμένο λογισμικό Η πλατφόρμα Wordpress χρησιμοποιείται για να φτιαχτεί το 27% όλων των websites παγκοσμίως. Είναι μια εύχρηστη πλατφόρμα που προϋποθέτει όμως ότι λογισμικό του website είναι...